Adw. Paweł Sawicki

Szef Działu Prawa Karnego i Compliance w Kancelarii Kopeć Zaborowski, Approved Compliance Expert (ACE)
Prawo karne gospodarcze i śledztwa / Ryzyko i compliance / Whistleblowing: ochrona sygnalistów

Specjalizuje się w prawie karnym, w tym głównie karnym gospodarczym, oraz compliance. Ma bogate doświadczenie w realizacji projektów dotyczących wykrywania nadużyć i ich przeciwdziałaniu oraz w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających dotyczących m.in. działań na szkodę spółki, nadużywania uprawnień, wyprowadzania majątku spółki, korupcji i innych nadużyć.

Doradza podmiotom w sprawach zgodności korporacyjnej (compliance) i zarządzaniu ryzykiem. Wspiera klientów z sektora prywatnego i publicznego w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań whistleblowingowych, wzmacnianiu kultury etycznej organizacji i minimalizowaniu ryzyk prawnych.

Jest współzałożycielem i Prezesem Stowarzyszenia Praktyków Compliance. Prowadzi szkolenia dotyczące problematyki sygnalistów, w tym jako wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Instytucie Compliance (Europejski Uniwersytet Viadrina).

Posiada certyfikaty: Approved Compliance Expert, Approved AML Compliance Officer, Approved Whistleblowing Compliance Officer oraz Approved E/S/G Officer.