Marcin Dublaszewski

Marcin Dublaszewski ma prawie 20 letnie doświadczenie zawodowe związane z audytem i kontrolą wewnętrzną w administracji publicznej jak i w spółkach prawa handlowego. Jako pracownik instytucji wdrażającej fundusze unijne przeprowadził wiele kontroli projektów finansowanych ze środków UE, następnie, jako audytor tej instytucji oceniał skuteczność systemu zarządzania tymi środkami. Tworzył wiele funkcji audytu w podmiotach publicznych.

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na kilku polskich uniwersytetach, autor kilku publikacji z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz kontroli zarządczej. Prowadzący kursy z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej dla wielu instytucji w Polsce.

Jako audytor wewnętrzny zrealizował wiele projektów z zakresu oceny i doradztwa procesów zarządzania ryzykiem oraz wdrażania kontroli zarządczej. Realizował projekty z obszaru nadzoru właścicielskiego w spółkach związanych z podmiotami publicznymi. Koordynator projektów dotyczących oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu m.in. o normę ISO 27001. Przez 4 lata członek Panelu Audytu w European Union Agency for Law Enforcement Training CEPOL. Trener i wdrożeniowiec z zakresu systemów informowania o nieprawidłowościach oraz ochrony sygnalistów.

Biegły sądowy z zakresu nadużyć w sektorze publicznym. Certyfikowany trener audytu Ministerstwa Finansów, posiadacz kwalifikacji CIA, CGAP, CRMA, QVal oraz Ministra Finansów (nr 867/2004). Posiadacz desygnacji Approved Whistleblowing Officer.

Odpowiedzialny merytorycznie za projekt sygnalistaonline.pl