Agnieszka Krzyżak

Prawnik w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek SABI - Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Doktorantka INP PAN.

Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych, w tym komentarza do RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów sektorowych (CH Beck, 2021).