Sylwia Charzyńska

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Audytor wewnętrzny z zakresu normy ISO 27001.

Swoje kilkuletnie doświadczenie i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych wykorzystuje na co dzień pełniąc obowiązki zastępcy Inspektora Ochrony Danych zarówno w organizacjach sektora prywatnego, jak i podmiotach publicznych w tym również związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Realizuje projekty dostosowania firm do wymogów RODO począwszy od przeprowadzenia audytu, pomocy przy wdrożeniu rekomendacji, przygotowaniu oraz zaimplementowaniu dokumentacji oraz procedur.

×