Sylwia Charzyńska

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Audytor wiodący z zakresu normy ISO 27001. Absolwenta studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych” w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Swoje kilkuletnie doświadczenie i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych wykorzystuje na co dzień, pełniąc obowiązki zastępcy Inspektora Ochrony Danych zarówno w organizacjach sektora prywatnego, jak i podmiotach publicznych, w tym również związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Realizuje projekty dostosowania firm do wymogów RODO począwszy od przeprowadzenia audytu, pomocy przy wdrożeniu rekomendacji, przygotowaniu i zaimplementowaniu dokumentacji oraz procedur. Szkoli pracowników i prowadzi webinary w ramach Środy dla IODy.