Katarzyna Kaźmierczak- Kuśmierska

Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.

Zastępca Inspektora Ochrony Danych oraz Inspektor Ochrony Danych w kilku podmiotach, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Specjalizuje się w prowadzeniu audytów formalno-prawnych z dziedziny szeroko rozumianej ochrony danych osobowych, opiniowaniu dokumentacji i przygotowywaniu opinii prawnych.

Prowadzi liczne szkolenia z tematyki bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych.

×