Mateusz Widziszewski

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Administracja Gospodarcza oraz studiów podyplomowych kierunku Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych dla spółek prawa handlowego oraz podmiotów z sektora publicznego. Na co dzień wypełnia obowiązki specjalisty do spraw ochrony danych osobowych, w roli zastępcy Inspektora Ochrony Danych w podmiotach o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001, a także Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności ISO 27701 oraz uczestnik (jako słuchacz, jak i prowadzący) wielu szkoleń z obszaru szerokorozumianego bezpieczeństwa danych i informacji. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce, prowadząc prace audytowe dotyczące tematyki bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.