Mirosław Gumularz

Doktor nauk prawnych. Radca prawny. 
Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. 
 
Audytor wewnętrzny wg norm ISO/IEC: 
- ISO/IEC 27001 (bezpieczeństwo informacji); 
- ISO/IEC 27701 (zarządzanie informacją o prywatności); 
- ISO/IEC 22301 (ciągłość działania). 

Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych m.in. na WSB w Poznaniu oraz WSB w Warszawie. 

Autor licznych publikacji z zakresu prawa nowych technologii m.in. z zakresu ochrony danych osobowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, m.in. komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych (z 10 maja 2018 r.). 

Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego.

W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce). Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli ABI w spółkach technologicznych zatrudniających powyżej 500 pracowników.