Tomasz Izydorczyk

Certyfikowany audytor wiodący ISO 27001, Inspektor Ochrony Danych. 

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradza w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej.

Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i w Warszawie z takich przedmiotów jak: organizacja i zarządzanie, e-administracja, ochrona danych osobowych.

Przez ostatnie 20 lat pracował jako konsultant biznesowy, szef działów IT, trener zarządzania, rozwiązań chmurowych IT dla biznesu. Doradzał firmom przemysłowym, e-commerce, marketingowym oraz IT. Pracował jako Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministrze Cyfryzacji (Polska) oraz konsultant w kancelarii Maruta Wachta. 

Posiada dobre umiejętności zarządzania usługami w chmurze - Microsoft 365 (administrator globalny) oraz doświadczenie w zarządzaniu Google Workspace.

Przeaudytował ponad pół tysiąca systemów informatycznych i ponad dwa tysiące procesów zarządzania pod kątem zgodności z przepisami ochrony danych osobowych.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu zarządzania ochroną prywatności. Obecnie pracuje w FundingBox Group jako członek wewnętrznego zespołu RODO.