Katarzyna Witkowska- Nowakowska

Ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem informacji oraz zagadnieniami związanymi z ochroną prywatności zajmuje się od 2012 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie jako doradca w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i audytor. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów ochrony danych osobowych. 

Jest magistrem prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych (UŁ) oraz podyplomowe studia w ramach Szkoły Prawa Francuskiego.

Posiada Certified International Privacy Professional/Europe (CIPP/E), jest audytorem wewnętrznym SZBI wg ISO/IEC 27001:2013.

Zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych zajmuje się także od strony teoretycznej. Jest współautorem i autorem licznych publikacji, w tym m.in. komentarza do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych wyd. Wolters Kluwer pod red. E. Bielak-Jomaa oraz D. Lubasza oraz Meritum.

W latach 2013-2016 była wykładowcą w ramach Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych na WPiA UŁ, a w latach 2018-2019 na WPiA UMK.

Jest prelegentem i uczestnikiem licznych szkoleń i konferencji z zakresu ochrony danych osobowych, prawa Internetu i nowych technologii.