Agenda

XI Konwent Ochrony Danych i Informacji odbędzie się w dniach 20-21 października 2022 r.

Program tegorocznego wydarzenia przewiduje:

Panel ekspercki, debatę komentatorską, a także warsztaty #DataProtectionMixer

Więcej informacji już wkrótce!

 

9:00 - 9:15

Otwarcie Konwentu

Piotr Kawczyński

9:15 - 9:35

Międzynarodowe transfery danych.

dr Paweł Litwiński & Agnieszka Krzyżak

9:35 - 9:55

Jak pogodzić prawo do prywatności z prowadzeniem postępowania w związku z naruszeniem praw Unii Europejskiej?

Marcin Dublaszewski

9:55 - 10:15

Ochrona danych osobowych w kontekście ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów).

Adw. Paweł Sawicki

10:15 - 10:35

Cyberzagrożenia oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w kontekście zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na przykładzie stosowania technik zwiększających bezpieczeństwo prywatności danych (ENISA).

Mariola Więckowska

10:35 - 10:50

Przerwa kawowa


10:50 - 11:10

Okresy retencji danych osobowych pracowników.

r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa

11:10 - 11:30

Retencja danych w systemach informatycznych - jak ją zapewnić i zrealizować?

Piotr Kawczyński

11:30 - 11:50

Prewencyjne badania pracowników pod kątem zawartości alkoholu oraz środków działających podobnie jak alkohol - obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany.

dr Magdalena Rycak

11:50 - 12:10

Najważniejsze orzeczenia RODO w 2022 r. - praktyczne wnioski z judykatury

Piotr Liwszic

12:10 - 12:30

ePrivacy - ewolucja, czy rewolucja?

Barbara Sawina & Prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga

12:30 - 13:00

Przerwa kawowa


13:00 - 14:00

Debata komentatorska


14:00 - 14:15

Zakończenie pierwszego dnia 11. edycji Konwentu Ochrony Danych i Informacji

Piotr Kawczyński

9:00 - 10:00

Analiza umów powierzenia w kontekście stosowania nowych standardowych klauzul umownych.

Katarzyna Kaźmierczak- Kuśmierska

10:00 - 11:00

Ochrona danych osobowych sygnalistów- o czym nie należy zapomnieć podczas pisania regulaminu zgłoszeń?

Mateusz Widziszewski

11:00 - 12:00

Retencja danych osobowych w systemach informatycznych- prawo, dobra praktyka i rzeczywistość.

Kamil Wojciechowski

12:00 - 13:00

Badać czy nie badać - oto jest pytanie. Praktyczne podejście do badania pracowników pod kątem zawartości alkoholu i środków odurzających.

Sylwia Charzyńska