Piotr Kawczyński

Prezes Zarządu w Forsafe. Sp. z o.o. / Inspektor Ochrony Danych / Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych w Ministerstwie Cyfryzacji

Zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od 2004 roku. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Ochrony Danych Osobowych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego) oraz Cyberbezpieczeństwa (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni).

Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Bierze udział w licznych wydarzeniach branżowych związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji jako prelegent oraz trener szkoleń (m.in.: Akademia BECK, Centrum Promocji Informatyki).

Posiada uprawnienia audytora wiodącego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001 oraz audytora wewnętrznego na zgodność z normą 27701 – zarządzanie prywatnością. Posiadacz technicznych kompetencji m.in.: Certified Data Privacy Solutions Engineer ISACA, Microsoft Certified Technology Specialist, Microsoft Certified Professional.

Jest członkiem założycielem Związku Firm Ochrony Danych Osobowych, członkiem Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych, ISACA (Warsaw Chapter) oraz członkiem grupy roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

Profesjonalnie doradza i podnosi świadomość w zakresie występujących zagrożeń dzięki zapewnieniu odpowiednich rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych.